100% tervitusboonuse boonust kuni 800€
Hangi

Kasutustingimused

Need kasutustingimused on õiguslik raamistik, mis annab ülevaate kasutaja kohustustest ja vastastikustest õigustest saidi kasutamisel.

Meil on õigus muuta neid tingimusi igal ajal, kui me seda vajalikuks peame, ilma kasutajat teavitamata. Iga kord, kui me neid tingimusi muudame, saadame oma registreeritud kasutajatele e-kirja, milles teavitame neid sellest uuendusest.

Sellel veebisaidil on õigus nõuda tagasi kahjusid, mida kasutajad, kes kasutavad seda platvormi pettuse teel, on kandnud. Veebisait jätab endale ka õiguse esitada kohtuvaidlusi kasutajate vastu, kes kasutavad saiti vastuolus käesolevate tingimustega.

KASUTADES MIS TAHES ASPEKTI SELLE SAIDI, TE KINNITATE, ET OLETE LUGENUD TINGIMUSED JA TINGIMUSED JA ON MÕISTNUD NEID TÄIELIKULT JA NÕUSTUTE, ET NEED HOIATUSED ON SIDUVAD JA SAADA POOL KÄESOLEVA LEPINGU DIKTEERIMISELE. KUI TE EI NÕUSTU NENDE TINGIMUSTEGA, ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI SELLE TEENUSEGA SEOTUD ASPEKTI.

Te tunnistate, et on oluline, et kõik andmed, mida te enda kohta igal ajal esitate, peavad olema tõesed ja ilma lahknevusteta. Lisaks nõustute, et teie asukoht jääb alati õigeks ja et te ei kasuta asukoha muutmise tarkvara, et muuta oma asukohta, saates seeläbi andmeid valeregiooni või jurisdiktsiooni.

Seda teenust ei tohi kasutada jurisdiktsioonis, kus online-hasartmängud ja nendega seotud reklaamimine isikutele loetakse ebaseaduslikuks.

 

1. Mõisted

 • Veebileht tähendab https://eesti-kasiinod.online/ ja muid lokaliseeritud versioone, mis on tõlgitud teistesse keeltesse, kas https://eesti-kasiinod.online/ alamdomeenidel või eraldi domeenidel või väljaspool neid.
 • Mitmuse esimeses isikus olevad pronoomenid (Me, Meie või Meie), mida te nende tingimuste lugemisel kindlasti näete, viitavad veebisaidi operaatorile.
 • Kasutaja tähendab veebisaidile juurdepääsu omavat isikut. Me liigitame neid isikuid ka pronoomenitega nagu Teie või Te.
 • Andmete all mõeldakse kõiki kasutaja poolt veebisaidil esitatud andmeid.
 • Küpsis on lühike failitekst, mille veebisait või mõni kolmas osapool lisab teie arvutisse, kui te külastate seda veebisaiti.
 • Andmekaitseseadused viitavad isikuandmete kasutamisega seotud eeskirjadele ja määrustele, sealhulgas GDPR või direktiiv 95/46/EÜ ja mis tahes siseriiklikele õigusaktidele.
 • GDPR tähendab selles kontekstis üldist andmekaitsemäärust 2016/679 (EL).
 • Kasutaja loodud sisu mõiste viitab kõigile andmetele, sealhulgas kirjutistele, fotodele, videotele või mis tahes sisu vormile, mille kasutaja on postitanud.

 

2. Üldised tingimused

2.1. See veebisait tegutseb peamiselt teabe pakkujana kasutajatele, kes on huvitatud spordiennustuse ja kasiinode patroonimisest, ning ei paku online-hasartmänguteenuseid. Siin esitatud teavet ei tohi kunagi ja mitte mingil juhul pidada juriidiliseks nõustamiseks.

2.2. Me teeme teadlikke jõupingutusi, et tagada, et sellel platvormil esitatakse täpseid teabepunkte. Siiski ei saa me iGamingi stseeni pidevate muutuste tõttu igal ajal garanteerida nende andmete autentsust või täpsust. Me ei jaga mingit vastutust, mis on tingitud sellest, et sõltume sellel veebisaidil leitud teabest.

2.3. Sellel veebisaidil on kolmandate isikute lingid, mis viivad teistele veebisaitidele. Veebisait ei mõjuta mingil viisil nende veebisaitide sisu ega kanna mingit vastutust, mis on tingitud lisatud teabest. Soovitame teil enne hasartmängudega seotud tegevuse alustamist lugeda nende saitidega seotud kasutustingimusi.

2.4. Veebilehe külastamisega ja kasutamisega nõustub kasutaja automaatselt tingimuste ja privaatsuse kaitsepoliitikaga ning kinnitab, et ta mõistab neile omaseid sätteid.

2.5. Soovime edastada mängijatele kui andmesubjektidele, kelle andmeid veebilehel vahetatakse, teate, et kinnitades privaatsuskaitsepoliitika keerukust, väljendavad nad ka oma nõusolekut, et nende andmeid kasutatakse sellisel viisil, mida peetakse saidi tõrgeteta toimimiseks õigeks. Lisateavet selle kohta, mida on võimalik saada, leiate punktis 5 sisalduvatest hoiatustest.

2.6. Sellele veebisaidile juurdepääsuga nõustub kasutaja, et ta on vähemalt 18-aastane või tema jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku hasartmängu vanusepiiriga. Kõigil alla 18-aastastel või alla nende jurisdiktsioonis kehtiva seadusliku hasartmängu vanuse, on juurdepääs veebilehele keelatud. Kasutaja kohustus on kindlaks teha interneti hasartmängude seaduslikkus ja muud sellega seotud nõuded, mis on lisatud.

2.7. Mõningatel juhtudel võib meil olla vaja piirata sisu kasutajatele, kes pääsevad saidile teistest jurisdiktsioonidest, et täita kohalikke eeskirju.

2.8. Kui kasutaja on kinnitanud, et tema poolt veebilehel esitatud teave võib sisaldada lahknevusi ja vigu, võtke meiega viivitamatult ühendust aadressil info@media24.world. Meie eesmärk on täita standardeid, mis on kehtestatud riikides, mis moodustavad meie kasutajaskonna.

2.9. Kui mõni osa tingimustest ei vasta kasutaja riigi kohalikule seadusandlusele, jäävad teised osad tingimustest siiski kehtima.

2.10. Veebisaidil igal ajal kättesaadavad veebilehe eesti-kasiinod.online logod, tekstid ja kaubamärgid on autoriõigusega kaitstud. Saadaval olevate spordiennustajate või kasiinode logod ja kaubamärgid kuuluvad intellektuaalomandi õiguste alla, mis kuuluvad nende platvormide operaatorile. Avaldame need logod veebilehel ainult viitamise eesmärgil. Sisu kopeerimine on lubatud ainult siis, kui on olemas vastav HTML-silt või kui me selle heaks kiidame. Vikipeediasse võib sisu postitada ka ilma neid hoiatusi järgimata.

2.11. Veebilehte saab tõlkida Google'i tõlketeenuse abil. Google ei võta osa tõlgetega seotud vastutusest, olgu need siis kaudsed või ebatäpsed.

 

3. Foorum ja kasutaja loodud sisu

3.1. Selles jaotises kuvatavad tingimused kehtivad kogu kasutaja poolt loodud sisu suhtes. Sisu hõlmab muu hulgas linke, pilte, kommentaare, vastuseid ja ülevaateid, kuid ei piirdu nendega.

3.2. Kasutajad annavad meile ainuõigused ja litsentsid, mis on lunastamatud ja tasuta, et reprodutseerida, avaldada, näidata või kaubanduslikult kasutada veebisaidile lisatud kasutaja loodud andmeid.

3.3. Kasutajad kinnitavad, et nad ei postita kasutaja loodud sisu, mis on vale, vihkav, eksitav, solvav, halvustav, solvav, solvav, diskrimineeriv, seksuaalselt suunatud või autoriõigusega kaitstud ressursse ilma omaniku nõusolekuta. Samuti ei tohi kasutajad kunagi teha postitusi, mis rikuvad kolmanda osapoole üksustele kohustuslikke eeskirju ja muid seadusi.

3.4. Kasutajate loodud sisu esindab kasutajate seisukohti ja mõtteavaldusi. Need postitused ei kajasta mingil viisil meie vaatenurka. Veebisaidi administratsioon ei kontrolli neid postitusi ja kui need rikuvad mingeid õigusi, ei võta me selliste postituste eest vastutust. Kasutaja vastutab kõigi veebisaidil tehtud postituste eest.

3.5. Kolmandatel isikutel on keelatud kasutaja loodud sisu postitada. Samamoodi ei tohiks kasutajad postitada kolmanda osapoole sisu ilma heakskiiduta.

3.6. Igasugune kasutaja poolt toime pandud kuritahtlik käitumine või tegu, sealhulgas sama sõnumi korduv postitamine, üleujutamine, spämmimine, püramiidskeemide reklaamimine, kampaaniate postitamine või boonuste ja stiimulite turustamine, on rangelt keelatud.

3.7. Meil on õigus eemaldada igasugune hasartmänguüksustele lisatud reklaamteave meie ainuotsustusõiguse alusel.

3.8. Meil on reserveeritud õigus toimetada või täielikult eemaldada postitused, mis ei vasta nendele tingimustele, millal iganes me seda vajalikuks peame, ilma kasutajat eelnevalt teavitamata.

3.9. Meil on õigus avaldada kasutaja andmed asjaomastele reguleerivatele asutustele, kui kasutaja tegevuse tulemusena algatatakse igal ajal veebisaidil kohtuvaidlusi.

3.10. Selleks, et kasutaja saaks esindada spordiennustust või online-kasiinot, peab ta taotlema kontot, mis kinnitab tema seotust selle operaatoriga, saates taotluse aadressile likme@likme.tv. Lisaks peavad need esindajad järgima reegleid, mida me oleme spetsiaalselt kureerinud.

 

4. Vaidluste lahendamine

4.1. Veebileht pakub sujuvat sõidukogemust. Siiski on meie kontrolli alt väljuvate asjaolude tõttu olemas võimalus, et kasutamisel tekivad probleemid.

4.2. Veebilehel kaebuse esitamisel peab kasutaja andma meile loa anda kasutaja hasartmängukontoga seotud andmed, kui probleem tuli hasartmänguoperaatorilt. Need andmed on väga olulised, sest need aitavad meil teostada vajalikke kontrolle ja töötada välja õiglase lahenduse iga osapoole jaoks.

4.3. Me ei võta vastu kõiki kaebusi. Kui kasutaja kaebus on alusetu ja alusetu, on ta tegelikult rikkunud interneti hasartmänguoperaatorile endale lisatud kehtivaid eeskirju. See hoiatus tuleb esile ka siis, kui kasutaja probleem on põhjendatud, kuid kasutaja otsustab mitte osaleda lahendamisprotsessis.

 

5. Privaatsuse kaitsepoliitika

Selle veebisaidi privaatsuspoliitika kehtib kõigi veebisaidi kasutajate suhtes, lisaks veebisaidi omanikule ja operaatorile. Kuna me võtame andmete privaatsust tõsiselt, oleme selle lõigu kureerinud, et anda kasutajatele ülevaade sellest, kuidas nende andmeid veebilehel kogutakse ja kasutatakse.

5.1. Andmekaitsepoliitika reguleerimisala

 • Käesolev poliitika seab ainult meie ja kasutajate tegevused veebisaidil konteksti. Oluline on märkida, et see hoiatus ei laiene kolmandate osapoolte saitidele, millele te saate veebisaidile juurdepääsuks, kui te sisenete veebisaidile. See hõlmab muidugi ka linke teistele spordiennustustele või kasiinodele.
 • Privaatsuskaitseseadusi silmas pidades oleme veebilehe "vastutav töötleja". See tähendab, et me vastutame kasutajate andmete ja nende töötlemise kontrollimise eest.

5.2. Andmete kogumine

Me kogume veebisaidi kasutajatelt andmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikat käsitlevas osas sätestatud tingimustele. Näiteks kogume kontaktandmeid, nagu e-posti andmed ja IP-aadress, veebibrauseri variatsioon ja operatsioonisüsteem.

5.3. Kuidas andmeid kogutakse

5.3.1. Kasutajate poolt meile antud andmed

Me kogume andmeid kasutajatelt erinevates olukordades, sealhulgas:

 • Kui kasutajad kasutavad meiega suhtlemise edendamiseks e-kirju.
 • Kui kasutajad esitavad ettepanekuid selle kohta, kuidas saaksime oma teenuseid paremini parandada; need ettepanekud ei ole kohustuslikud, vaid vabatahtlikud.

5.3.2. Automaatselt kogutud andmed

Veebisaidi kasutamisel kogutakse mõningaid andmeid automaatselt. Nende hulka kuuluvad:

 • Kui külastate veebisaiti, kogutakse automaatselt teavet, nagu teie IP-aadress, külastuskordade arv ja teie suhtlemine veebisaidil. Neid andmeid kogutakse selleks, et anda ruumi tulevaste uuenduste tegemiseks.
 • Me kogume veebibrauseri andmeid vastavalt teie brauserile lisatud küpsiste seadetele. Lisateavet selle aspekti kohta leiate jaotisest 5.10.

5.4. Teie andmete kasutamine meie poolt

 • Kõik ülaltoodud andmed, mida teilt nõutakse, on selleks, et pakkuda meie kasutajatele parimat võimalikku kogemust, kui nad kasutavad veebilehte igal ajahetkel.
 • Me võime teie andmeid igal ajal kasutada, kui see sobib ideaalselt meie õigustatud eesmärkidele ja püüdlustele. Vt selle kohta rohkem teavet punktis 5.7.
 • Ettevõttena ei jaga, rendi ega müü teie andmeid kunagi ilma teie nõusolekuta ühegi kolmanda osapoolega.

5.5. Andmete turvalisus

Teie andmeid hoitakse erimeetmete abil turvaliselt ja turvaliselt. Näiteks hoiame teie andmeid andmeserverites. Ainus isik, kellel on juurdepääs nendele serveritele, on veebisaidi administraator.

Need meetmed on kehtestatud ka andmekaitserikkumiste piiramiseks. Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid on omavoliliselt muudetud, saatke meile e-kiri aadressil likme@likme.tv.

5.6. Andmete säilitamine

Kui seadus ei anna ruumi ulatuslikumale andmete säilitamise ajale, hoiame teie andmeid meie hoole all meie andmeserverites. Te võite siiski taotleda, et teie andmed meie serveritest kustutatakse, ja me teeme seda viivitamatult.

5.7. Teie õigused saidil

Vastavalt teie andmetele on teil järgmised õigused:

 • Õigus juurdepääsule: Te võite igal ajal taotleda oma andmete muutmist, ajakohastamist või kustutamist.
 • Õigus parandada: Kui teie andmetes on olnud lahknevusi, on teil õigus lasta neid muuta, et need vastaksid teie eelistustele.
 • Õigus andmete kustutamisele: Teil on õigus nõuda oma andmete täielikku kustutamist meie andmeserveritest.
 • Õigus piirata teie andmete kasutamist: Te võite ka blokeerida meid või piirata protsessi, mille kaudu me saame juurdepääsu teie andmetele.
 • Õigus taotleda andmete ülekantavust: Võite igal ajal taotleda oma andmete kopeerimist või edastamist.
 • Õigus esitada vastuväiteid: Teil on õigus esitada vastuväiteid selle kohta, kuidas veebisait teie andmeid kasutab.

5.8. Linkimine erinevatele veebisaitidele

Veebisaidil kohtab mitmeid linke, mis viivad teiste veebisaitide sisule. Kuigi me vaatame neid linke pealiskaudselt, ei vastuta me selle eest, mis sisu neil veebisaitidel ilmub. Käesolev privaatsuspoliitika ei hõlma teistele platvormidele lisatud sisu. Enne teiste saitide teabe kasutamist veenduge, et te tutvute nende privaatsuspoliitikaga seotud hoiatustega.

5.9. Äriühingu omandiõiguse või kontrolli muutumine

Igal hetkel võime otsustada laiendada või anda oma ettevõtte frantsiisi teistele omanikele. Kui see juhtub, lähevad kasutajaandmed üle tulevasele operaatorile. Operaator, kasutades käesoleva privaatsuspoliitika hoiatusi, kasutab andmeid nii, nagu need algselt mõeldud olid, kui need olid meie kontrolli all.

5.10. Küpsised

 • Veebisait võib luua teie arvutis küpsiseid ja neile juurde pääseda. Need küpsised on lahutamatu osa meie saidi funktsionaalsuse parandamisel ja me oleme taganud, et need küpsised ei mõjuta teie privaatsust.
 • Te võite otsustada, kas keelata küpsised oma vaikimisi veebilehitsejas. Kuigi küpsised on veebibrauseri lahutamatu osa, on tavaliselt olemas seade, millega neid saab muuta.
 • Kasutajad saavad küpsised soovi korral kustutada. See võib aga kaasa tuua andmete kadumise, mis võimaldab veebilehe kiiret laadimisaega.

5.11. Üldine

 • Te ei tohi oma käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvaid õigusi teisele isikule üle anda. Me võime siiski oma õigusi üle anda viisil, mis ei mõjuta teie õigusi negatiivselt.
 • Kui mõni õigusasutus või lähenemine peab käesoleva privaatsuspoliitika mis tahes osa tühiseks, kustutatakse need. Siinkohal ei mõjuta see privaatsuspoliitika teisi osi, kuna kustutatakse ainult loetamatud osad.

 

6. Lõplikud hoiatused

6.1. Stsenaariumis, kus inglise keele ja teiste tõlgitud keelte vahel on lahknevus, on oluline märkida, et inglise keel on ülimuslik.

6.2. Neid tingimusi võib igal ajal muuta, kusjuures meie kaalutlusõigus tuleb mängu.